Gautama Academy receives blessings from Mathadipathis & Acharyas

Kanchi_Shankaracharya_V2

GAIIT receives blessings from His Holiness, Sri Sri Jayendra Saraswati Swamigal, Shankaracharya of Kamakoti Mutt, Kanchi, on Nov 16, 2015

 

mathadipathi_acharya

GAAIT receives blessings from His Holiness, Sri Sri Jagadguru Shankaracharya of Sharada Peetham, Sringeri Mutt, on Dec 3, 2015.